Sittebenker til alles glede!

For å gjøre det lettere for alle å bevege seg til fots, ønsker Gyllenborg og Prestvannet bydelsråd å plassere sittebenker.  Idéen er hentet fra Sør-Tromsøya bydelsråd og Prosjekt Tromsømarka.

Vår første sittebenk er satt opp i Clodiusbakken. En bakke som kan være hard for mange.  En viktig gangvei for beboere oppe på øya som skal til og fra sentrum. I samarbeid med Tromsø kirkelige fellesråd har det blitt satt opp opp en sittebenk i det hjørnet av Tromsø Gravlund man først møter på vei opp Clodiusbakken.

Vi har også fått positiv respons fra de framtidige utbyggerne på Storhaugen lengre ned i Clodiusbakken.