Alfheimparken

Alfheimparken/-bakken

 

 

”Eksisterende formål sikrer bruken av området til rekreasjon og lek”

 

(sitert Tromsø kommune)

 

 

Gyllenborg og Prestvannet bydelsråd har ønske om følgende:

 

  • sikring av akebakkens utløp for å unngå at barn kader seg mot parkerte biler på isete vinterstid:   Bydelsrådet ønsker å etablere en voll som kan sikre akebakkens utløp.

  • lys i bakken:   Bydelsrådet ønsker at det blir etablert lys. Området er pr i dag mørkt og stien brukes av mange fotgjengere. Akebakken blir også triveligere om den blir opplyst.

  • bekjempelse av tromsøpalmen:   palmene gjør det vanskelig å ferdes i parkområdet når den får gro fritt. Det er ønskelig at alt skal vekk.

  • gjenopprette ødelagt allé som ble ødelagt av Tromsø kommune:   Et kulturminne ble ødelagt i 2012.

    Håkon Gjertsen (leder park, Tromsø kommune):

    Uheldig at dette skjedde. Alleen blir ikke bygget opp igjen. Trær på denne plassen vil komme til å gjøre det vanskelig å lyse opp. Det vil bli plantet trær der det mangler innimellom den raden som står igjen.

 

 

Bydelsrådet har hatt møte med Haakon Gjertsen, Uteromsplanlegger/leder park.

 

Vi har fått oipplysninger om at Det er 27 leiligheter som er under etablering og pålegges dermed å utbedre lekeområdet i Alfheimparken. I forbindelse med utbygging i området (27 nye leiligheter), foreligger det allerede planer for opprusting av parken.

 

Bydelsrådet har nå fått til en avtale om å samarbeide med kommunen om dette. Vår kontaktperson er Håkon Gjertsen. Vi har kommet frem til at disse grepene er mulig å gjennomføre uavhengig av om utbygger gjør noe. For det kan ta lang tid.

 

Tromsø kommune har forslag til hvordan Alfheimparken kan fremstå. Alle borgere er velkommen til å komme med forslag / endringer av planen.

_________________________________________________________________________________________________

DUGNAD

Våren 2014: Beboere i området gjennomførte dugnadsarbeid i Alfheimparken. Godt oppmøte.

Arbeidet besto i å felle merkede trær, plukke stein og annet som hindrer en kommunal maskin i å slå gress. Røtter fra tromsøpalmen ble fjernet.