Bevar Alfheim svømmehall!

Bydelsrådet har levert søknad om fredning av svømmehallen for å bevare den som svømmehall med full aktivitet.