Prosjekter

Bydelsrådet jobber med en rekke ulike tema, herunder trafikksikkerhet, barn, ungdom og eldre, stier/snarveier. Vi er også engasjert i prosjekt, ofte i samarbeid med velforeninger eller naboer.

I tillegg engasjerer Bydelsrådet seg i byutvikling og utbyggingsplaner når dette er av allmenn interesse for bydelen. 

Informasjon om det vi jobber med finner du i undermenyene til "Fokusområder / Prosjekt".