Nyheter

Etter årsmøtet 2018

Etter årsmøtet 2018 består styret av følgende: medlemmer 

Kristine Lind-Olsen                  Leder (valgt for et år)

Mona Aasland                         Sekretær (valgt for et år)

Annicken Friis-Sandness        Kasserer (ikke på valg)

Urs Gutknecht                         Styremedlem (ikke på valg)

Kjell Nash                                 Styremedlem(valgt for to år)

Anders Baardsgaard              Styremedlem (valgt for to år)

 

Jos Kögeler                              1. varamedlem (valgt for et år)

Knut Stalsberg                        2. vara (valgt for et år)

 

 Andreas Willumsen               revisor