Nyheter

Styrets sammensetning etter årsmøtet 2016

 Kristine Lind-Olsen (leder)

 Vidar Eng (nestleder)

 Mona Aasland (sekretær)

 Annichen Friis-Sandness

 Lars Echroll

 Ina Beate Pentha

 Varamedlemmer:

 Jos Kögeler

 May-Tordis Simonsen 

 Knut Johansen

 Valgkomite:

 Kristen Øvernes 

 Revisor:

 Andreas Willumsen