Nyheter

Årsmøte 2016

 

Årsmøte 2016 avholdes 31.3.16. kl 1900-2100 på Prestvannet skole, avdeling Hiet.

Hvis du kan tenke deg å være med i styret / har forslag til kandidater, ber vi om å bli kontaktet. Det samme gjelder andre saker som du ønsker at årsmøtet tar opp.  

Årsmøtet avholdes sammen med Årsmøtet til "Prestvannets Venner".

Etter møtene vil det bli en presentasjon og diskusjon av planene for oppgradering av området rundt Prestvannet.

Alle er hjertelig velkommen!