Nyheter

Nytt styre -Prestvannets venner

På bydelsrådets årsmøte 2015 ble det valgt nytt styre. Dette styret fikk fullmakt til å forhandle med "Prestvannets Venner" med formålet å videreføre driften av denne foreningen. Vi kommer gjerne i kontakt med deg hvis du er interessert i det Prestvannets Venner holder på med.