Nyheter

Integrering med sosiale media

Alle nye artikler som legges ut på hjemmesiden blir automatisk publisert på vår Facebookside innen 2 timer. Hver artikkel får også en "Like" knapp slik at leserne kan dele interessante saker på Facebook, Twitter og Google+. Vi oppforderer alle å bruke disse knappene flittig ettersom dette bidrar mest til å øke oppslutningen om Bydelsrådet! 

I venstre margen (under menyen) er det en boks hvor man kan abonnere / like vår Facebookside med et enkelt klikk. Man ser også størrelse på Facebookgruppen og hvem er med allerede.   

I tillegg kan man enkelt sende en link til artiklene pr e-post.