Nyheter

Dugnad Alfheimparken

Alfheim parken, tidligere Tromsøs fremste park både for innbyggerne og turister forfaller mer og mer. Alle lekeapparater er borte og området gror igjen med Tromsøpalmer fordi ingenting vedlikeholdes. Det siste minnet om fortidens glansdager, bjørkealleen, ble for 2-3 år saget ned på grunn av en misforståelse. Flere og flere biler parkeres i parken ved rektor Qvigstadsgata. Flere unger som benytter Alfheimparken til aking vinterstid har kommet imot/under parkerte biler og har skadet seg (se tidl. omtaler i avisa av dette).

  

Dette lekeområdet er det eneste av sitt slag i dette boligområdet. Sentrumsnære skoler (Gyllenborg skole og Steinerskolen) og barnehager (Strimmelen bhg, Trollbakken bhg, Hvilhaug bhg, nye Haugenstykket bygård) benytter seg av dette friområdet. Barn og unge er målgruppa for bruk av akebakken og området generelt. Ellers brukes parken av hundrevis av fotgjengere daglig ettersom snarveien mellom sørbyen og øvre sentrum går gjennom parken.

Alfheimparken skal nå rustes opp! Hele parken planlegges oppgradert i henhold til en overordnet plan som kommunen, utbyggere i nærområdet og bydelsrådet utarbeider. Planene inneholder utbedring av stiene og trapper, etablering av belysing, sikring av akebakken, etablering av sittebenker, grillplass og lekeapparater, etablering av plen til ball lek, osv.

  

En del av denne planen vil finansieres ved at utbyggerne er pålagt å etablere en lekeplass i rekkefølgebestemmelsene. Utbyggingen ved Mellomveien (det mye omtalte bassenget som ble sprengt ut i fjellet) har så vidt startet og boligene og barnehagen ved Haugstykket vil snart stå ferdige. I løpet av året eller neste år vil en del lekeapparater og sittebenker satt opp. Etter påtrykk fra Bydelsrådet vil også sikring av nedre del av akebakken utføres. Ved å endre parkeringsplassen og etablere en voll i terrenget vil man unngå at unger på akebrett/ski kommer under parkerte biler. Oppgradering av stiene, ball og grillplass, samt belysning vil komme så snart finansiering er på plass.

Bydelsrådet i samarbeid med kommunen har også laget en plan for bekjempelse av tromsøpalmene slik at parken igjen blir tilgjengelig for lek. Området skal ryddes for å gjøre det bedre tilgjengelig for større klippemaskiner ol. Noen trår som skal felles og på andre plasser skal nye trær plantes slik at parken blir mer åpent og tiltalende.  

Ryddearbeid ble utført i vår. Brukere av parken og snarveien, samt omboende og andre som er interessert i et bedre leke- og utetilbud ble invitert til dugnad. Det ble plukket søppel og fjernet stein og kratt, hugget trær osv. Etterpå invitertes deltagerne til pizza og en diskusjon om hvordan brukerne selv ønsker at parken skal utvikles videre.  

Nå er det blitt oktober og bydelsrådet venter svar fra kommunen ang manglende avtalt oppfølging av gjennomført dugnadsarbeid.