Nyheter

Styret for 2018

Det ble valgt nytt styre til bydelsrådet. Styret består frem til neste årsmøte i 2019 av

  • Kristine Lind-Olsen
  • Mona Aasland
  • Annichen Friis-Sandness
  • Urs Gutknecht
  • Anders Baardsgaard
  • Kjeld Nash

Vara:

  • Jos Køgeler
  • Knut Stalsberg

Valgkommitee

  • ingen

Revisor

  • Andreas Willumsen