Nyheter

Årsmøte 20.3.2014

Torsdag 20.mars inviterer vi til årsmøte for Bydelsrådet klokken 19.00-21.00 på Gyllenborg skole.

1. Registrering av deltakere og fullmakter.
2. Valg av møteleder, referent og personer til godkjenning av protokoll.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Godkjenning av styrets årsmelding for 2013.
5. Godkjenning av regnskap for 2013.
6. Valg.
7. Drøfting av arbeidsområder og budsjett for 2014.

Etter årsmøtet er ordet fritt!

Har du lyst, eller kjenner noen som har lyst til å sitte i styret, gi oss beskjed!

Velkommen

Styrets årsberetning og regnskap kan du lese her: